Boligforeningers beslutningsprocesser i forbindelse med køb af elevatorer 

En antropologisk undersøgelse af hvordan beboere og boligforeninger tænker, handler og beslutter, når der elevatorer skal etableres.

 

Denne antropologiske undersøgelse er udført med deltagelse af repræsentanter fra boligforeninger. Undersøgelsen har særligt fokus på, hvilke idéer og opfattelser beboere har af elevatorer, og hvordan beslutningsprocesser omkring elevatorer kommunikeres internt i boligforeninger.

 

Undersøgelsen er blevet gennemført som en interviewundersøgelse i to etaper.

 

Først udførtes fokusgruppeinterview med repræsentanter fra boligforeninger med henblik på at pege på de forskellige emner og motiver der dukker op i beslutningsprocesser i forbindelse med tilbud af elevatorer.

 

Dernæst udførtes telefoninterview med repræsentanter fra boligforeninger for at indkredse de vigtigste emner og motiver for accept eller afslag.

 

Resultatet blev formidlet i en dybdegående power point med anbefalinger.

 

Undersøgelsen er gennemført i efteråret og vinteren 2017-18 for Alevator.dk

COEXIST

cvr 37990469

Slagtehusgade 40, 1. sal

1715 København V

Telefon: +45 27 14 59 97

Mail: tgj@coexist.dk

  • Facebook - sorte cirkel