top of page
Anker 1

 

 

Fjern barrierene

 

En kvalitativ analyse af arbejdsmarkedsbarrierer for mennesker med bevægelseshandikap.

 

Coexist var proceskonsulent på den kvalitative metode udførsel af denne undersøgelse for Dansk Handicap Forbund om fysiske, mentale og strukturelle barrierer for at mennesker med bevægelseshandikap kan deltage på arbejdsmarkedet.

 

Den kvalitative metodedel omfattede tilrettelæggelse, udførsel og analyse af 18 individuelle interview og 3 fokusgruppeinterview.

 

Undersøgelsen blev gennemført i vinteren 2017.  

 

bottom of page