top of page

COEXIST [ kəʊɪɡˈzɪst ]

VB (INTR)

1. TO EXIST TOGETHER AT THE SAME TIME OR IN THE SAME PLACE

2. TO EXIST TOGETHER IN PEACE

Coexist skaber viden om hverdagsliv og forskellighed. Om institutionelle fællesskaber og sameksistens i by- og boligområder.

Viden, som bidrager til afklaring af vigtige problemstillinger omkring, hvad der får samfund til at hænge sammen i en tid præget af flygtighed, brydninger og mangfoldighed.

Vi tilbyder forskningsbaserede antropologiske analyser, undersøgelser og aktørinddragende processer. Vi belyser og skaber indsigt i menneskers erfaringer, adfærd, relationer og lokale fællesskaber.

Vi er særligt optagede af at involvere, inddrage og engagere børn, unge og voksne i sociale indsatser. Og vi er specialiserede inden for indvandring, integration, medborgerskab og sameksistens i by- og boligområder.  

Aktørinddragende processer

Coexist tilbyder aktørinddragende processer, med udgangspunkt i menneskers oplevelser, erfaringer og synspunkter. Via disse processer, kan vi hjælpe jer til at blive klogere på komplekse, sociale problemstillinger

Analyser og undersøgelser

Vores analyser og undersøgelser bygger på en solid faglig forankring inden for vores fokusområder. Vi arbejder anvendelsesorienteret, kvalitativt og forskningsbaseret.

 

Kortlægning og evaluering

 

Vi tilbyder at kortlægge og skabe overblik over sociale fænomener og praksisser. Hermed kan vi hjælpe jer med at skabe en viden, der er nødvendig for at målrette sociale indsatser. 

 

 

 

Rådgivning og sparring

 

Vi tilbyder rådgivning, sparring og inspiration i forbindelse med projekter, indsatser og interventioner, der fokuserer på at udvikle inkluderende fællesskaber der fremmer medborgerskab, integration og trivsel.

 

Foredrag

Coexist tilbyder foredrag inden for vores ekspertise felter; bl.a. naboskaber, social sammenhængskraft samt diskrimination og hverdagsracisme.  

 

Projekter

Vi skaber viden om hverdagsliv, fællesskaber og forskellighed.

 

Se eksempler på opgaver, vi har løst. 

bottom of page