top of page

CV Mette Kirstine Tørslev

Jeg er antropolog og jeg har i mange år arbejdet med undersøgelser og forskning om og med børn og unge.

Jeg interesserer mig særligt for hverdagens sociale dynamikker, og jeg drives af en nysgerrighed efter at forstå hvordan relationer, handlinger samt sociale og strukturelle rammer spiller en rolle i menneskers hverdagsliv.

Mine specialområder er:

  • Etnicitet, trivsel og sundhed i skolen

  • Ungdomstransitioner, identitet og etnicitet

  • Sundhed og integration blandt flygtninge og indvandrere 

  • Marginalisering, diskrimination og racisme

Kreative, kvalitative metoder er min stærke side. Jeg har solid erfaring med traditionelle metoder som interview, fokus gruppe og deltagerobservation og jeg har arbejdet intensivt med at udvikle innovative, visuelle og deltagerorienterede metoder; for eksempel visuelle kortlægninger af sociale fænomener.

Uddannelse

2017               Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2008               Cand.mag. i etnografi og socialantropologi, Århus Universitet

2004               Suppleringsuddannelse i Erhvervsøkonomi på Institut for Økonomi, Århus Universitet (6mdr)

2003               Arabisk sprog og grammatik, Damaskus Universitet, Syrien (6mdr)

2002               BA i etnografi og socialantropologi, Århus Universitet

Erfaring

 

2018-              Konsulent, Coexist

                        Antropologisk analyse af mangfoldighed og sameksistens

2016-2017     Forsker, Center for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Københavns Universitet

                        Projektleder på EU-projektet SH-CAPAC (Supporting Health Coordination, Assessments, Planning,                              Access to Health Care and Capacity Building in Member States under particulary migratory pressure)

Underviser i Kvalitativ metode på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

2014-2015     Forskningsophold (5 måneder) ved San Diego State University (USA) på Center for Interdisciplinary                            Studies of Youth and Space (ISYS), Department of Geography.

2012-2017     Ph.d.-stipendiat, Center for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Københavns Universitet

                        Forskning i trivsel og mental sundhed i skolen med fokus på etnicitet og tidlig ungdom.

2010-2012     Videnskabelig assistent, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

                        Kvalitativ dataindsamling, analyse og formidling inden for forskning og udredning i migration og                                  integration med fokus på etnicitet, børn og unge, diskrimination og tolerance

2010               Evaluerings- og monitoreringskonsulent, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), International                                              Programafdeling

                        Evaluering og projektudvikling af DUFs Pilot Dialogambassadørprogram.

2008-2009     AC-medarbejder, Udviklingshuset, Jobcenter Brøndby

                        Organisationsudvikling, udvikling og -monitorering  af projektet målrettet sårbare borgere.

 

2005-2006     Praktikant og studentermedarbejder, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Økonomi-                          og analysekontoret

2005               Praktikant, Anat Design og Marketing Center, Damaskus, Syrien

Projekter inden for anvendt forskning og evaluering

 

2016               Projektleder for den danske arbejdsgruppe på EU-projektet “Supporting Health Coordination,                                        Assessments, Planning, Access to Health Care and Capacity Building in Member States under                                      particulary migratory pressure” (SH-CAPAC)     

2011-2012     Deltagelse i ”Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse” for Social- og                                                    Integrationsministeriet.

2010-2011     Deltagelse i ”komparative studier af rekruttering og fastholdelse af højtuddannede migranter”, for                              Dansk Arbejdsgiverforening.

2010               Deltagelse i ”Sygemeldte og førtidspensionister med handicap: Jobcentermedarbejderes                                              perspektiver på jobcentrenes indsats” for Danske Handikaporganisationer.

Projekter inden for grundforskning

 

2017               Deltagelse i NordForsk forskningsprojekt “Coming of Age in Exile” (CAGE), Center for Migration,                                    Etnictet og Sundhed (MESU

 

2012 - 2016   Deltagelse i det multidisciplinære forskningsprojekt “Towards Sustainable Healthy Lifestyles                                        Interventions for Migrants” (SULIM) med ph.d.-projektet ’Feeling included’ during                            early youth. A practice study of emotional wellbeing and ethnic disparities in school mental health, Center for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), KU og Innovationsfornden.

2010-2013     Deltagelse i det danske forskningsteam under EU-projektet The Semantics of Tolerance and                                        (anti-) Discrimination in Europe: Institutions and Civil Society in a Comparative Perspective                                            (TOLERACE).

 

Publikationer

Tørslev, MK., Rothe Børsch, AS. 2017. Refugee and Immigrant Children's Right to Education - A Comparative Analysis of Education Policies targeting Immigrant Children in the Nordic Countries (CAGE Policy Report 2). Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health (MESU) Department of Public Health, University of Copenhagen.

 

Tørslev, MK. 2017. ‘Feeling included’ during early youth. A practice study of emotional wellbeing and ethnic disparities in school mental health. PhD Thesis, Department of Public Health, University of Copenhagen.

 

Tørslev, MK., Nørredam, M, Vitus, K. 2017. Becoming (ethnic minority) teenagers: a practice study of emotional well-being at a Danish sports school, Children's Geographies, 15(6): 638-650.

 

Vitus, K., Tørslev, MK., Ditlevsen, K., Ljungdalh Nielsen, A. 2017. Body weight management and dilemmas of health responsibility for vulnerable groups in the changing Danish welfare state: a comparative case analysis, Critical Public Health, 28(1): 22-34.

 

Nielsen, AL, Jervelund, SS, Villadsen, SF, Vitus, K, Ditlevsen, K, Tørslev, MK & Kristiansen, M. 2017. Recruitment of ethnic minorities for public health research: an interpretive synthesis of experiences from six interlinked Danish studies, Scandinavian Journal of Public Health, 45(2):140-152.

 

Tørslev, MK, Nørredam, M, Vitus, K. 2017. Exploring Foodscapes at a Danish Public School: How Emotional Spaces Influence Students’ Eating Practices, Food, Culture & Society 20(4): 587-607.

 

Tørslev, MK, Nørredam, M, Vitus, K. 2016. Doing race and ethnicity – exploring the lived experience of whiteness at a Danish Public School, Whiteness and Education 1(2): 137-149.

 

Jensen, TG; Tørslev, MK; Vitus, K.; Weibel, K. 2012. Integration, Difference and (anti)discrimination in Danish Primary and Lower Education (working paper), The Danish National Centre for Social Research.

 

Jensen, TG; Weibel, K; Tørslev, MK; Knudsen, LL; Jacobsen, SJ. 2012. Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse (report), The Danish National Centre for Social Research.

 

Jensen, TG; Tørslev, MK; Weibel, K; Vitus, K. 2011. Employment conditions for ethnic minority youth (working paper), The Danish National Centre for Social Research.

 

Jensen, TG; Tørslev, MK; Weibel, K; Vitus, K. 2011. Employment conditions for Eastern European migrant workers in Denmark (working paper), The Danish National Centre for Social Research.

 

Jensen, TG; Schmidt, G; Tørslev, MK; Weibel, K; Vitus, K. 2010. Analysis of integration Policies and public State-endorsed institutions at national and regional levels in Denmark (working paper), The Danish National Centre for Social Research.

 

Thuesen, F; Tørslev, MK; Jensen, TG. 2011. Rekruttering og fastholdelse af højtuddannede arbejdsmigranter i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada (report), The Danish National Centre for Social Research.

 

Tørslev, MK; Weibel, K; Høgelund, J. 2010. Sygemeldte og førtidspensionister med handicap (report), The Danish National Centre for Social Research.

bottom of page