Curriculum vitae for Tina Gudrun Jensen

 

Jeg er antropolog med mere end 20 års forskningsbaseret erfaring med at undersøge, analysere og formidle viden om forskellighed og social integration i by- og boligområder.

 

Min drivkraft er nysgerrighed efter at undersøge og forstå vilkår for mangfoldighed og sameksistens.

 

Mine specialområder er:

  • Etnisk, social, kulturel og religiøs forskellighed

  • Relationer og sameksistens

  • Naboskab og fællesskab

  • Byrum, boligområder og byggeri

Jeg har udført antropologisk feltarbejde i Danmark, Sverige og Brasilien, og har deltaget i forskellige nationale og internationale forskningsprojekter. Jeg er god til både at nørde med projektdesign, udføre og lede kvalitative og kvantitative undersøgelser, igangsætte borgerinddragende aktiviteter og formidle resultater i form af foredrag, rapporter, notater, artikler, bøger og film.

Uddannelse

 

2002               Ph.d. i antropologi, Københavns Universitet.

 

1996               Cand.mag, i religionssociologi og portugisisk ved Københavns Univesitet.

 

1984               Nysproglig studentereksamen ved Ingrid Jespersens Gymnasium.

 

 

Erfaring

 

2016-              Indehaver af Coexist.

                       

                        Ekstern lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet: underviser i etnografiske studier                          af migration i Skandinavien.

 

2015-2017     Konsulent ved Gemeinschaft (antropologisk analyse af byrum).

                        Ekstern lektor ved Centre for Advanced Migration Studies (AMIS), Københavns Universitet:                                            undervisning i kurser om integration og projektledelse på international masteruddannelse samt                                  bogprojekt om ”Sameksistens: hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde”.

2007-2015     Forsker og seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, afd. for                                                beskæftigelse og integration: forskning og udredning i migration og integration med fokus på inter-                            etniske relationer, naboskab i multietniske boligområder, diskrimination og tolerance.

2004-2007     Forskningsadjunkt ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet: forskning og undervisning i                            etniske og religiøse minoriteter i Danmark.

2002-2004     Ekstern lektor og underviser ved Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet:                                          undervisning i etnologisk og antropologisk teori og metode.

1997-2001     Ph.d.-studerende ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Projekter inden for anvendt forskning og evaluering

 

2017-2018     Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelse om ”Boligforeningers beslutningsprocesser i                                forbindelse med køb af elevatorer”, for Alevator.

2017               Tilrettelæggelse og gennemførelse af interviewundersøgelse om ”Fjern barrierene” om inklusion af                            mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet for Dansk handicapforbund.

2016-              Dialogfilmprojekt om Vesterbro – hvem er du og hvor går du hen, støttet af Vesterbro Lokaludvalg og                    lokale sponsorer.

2015-2016     Evaluering af ”Nabohjælp i etageejendomme” for Gemeinschaft og Det Kriminalpræventive Råd.

2012-2014     Projektleder af ”kortlægning af ekstremistiske miljøer i Danmark” for Social- og                                                              Integrationsministeriet.

           

2011-2012     Projektleder af ”Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse” for Social- og                                              Integrationsministeriet.

2011               Deltagelse i ”parallelle lovopfattelser: privatretslige praksisser blandt etniske minoriteter”, for                                      Social- og Integrationsministeriet.

2010-2011     Projektleder af udredning om ”Anbringelse af børn med etniske minoritetsbaggrund”, for                                              Socialstyrelsen.

2010-2011     Deltagelse i ”komparative studier af rekruttering og fastholdelse af højtuddannede migranter”, for                              Dansk Arbejdsgiverforening.

2009               Projektleder af ”konstruktion af inklusionsindikator” for Københavns Kommune.

2008               Deltagelse i ”ændrede familiesammenføringsregler og deres konsekvenser for partnervalg”, for                                  Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

2007               Deltagelse i ”maskulinitet og manderoller blandt etniske minoriteter”, for Ministeriet for Flygtninge,                            Indvandrere og Integration.

2003               Procesevaluering af ”beboerdemokrati – hvad er det?”, for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og                          Integration

Projekter inden for grundforskning

2010-2015     Deltagelse i forskningsalliancen ”Social sammenhængskraft og etnisk diversitet” (SOCED) med                                    projekt om interetniske relationer i boligområder, Københavns Universitet og SFI-Det Nationale                                  Forskningscenter for Velfærd.

2010-2013     Projektleder (PI) for det danske forskningsteam under EU-projektet The Semantics of Tolerance and                          (anti-) Discrimination in Europe: Institutions and Civil Society in a Comparative Perspective                                            (TOLERACE).

2010-2011     Deltagelse i ”Ekstremistiske miljøer i Danmark” ved SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd                          og ToRS, Københavns Universitet.

 

2009-2011     Deltagelse i forskningsprojektet ”intime liv: migration, familieprocesser og national lovgivning” med                            projekt om ægteskabsmigration i Sverige, ved SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

 

2006-2008     Deltagelse i ETHNOBAROMETERs internationale forskningsprogram om Integration, cultural rights                              and legal pluralism in Europe. Principles of Multiculturalism.

 

2004-2006     Projektleder på forskningsprojekt om “Omvendelse til islam i Danmark”, Institut for Antropologi,                                 Københavns Universitet.

                       

Råd og nævn

 

2017-2018     Koordinator af netværket for migration og mobilitet, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

 

2015-              Bestyrelsesmedlem af Nordic Migration Research.

2010-2014     Medlem af Kvalitativt Task Force ved SFI: organisering af kvalitative forskningsseminarer med                                    nationale og international forskere.

2009-              Bestyrelsesmedlem af Association for Danish Migration Research (ADMIRE): organisering af                                        seminarer og konferencer.

2005-2008     Bestyrelsesmedlem af Forum for islamforskning (Forum for Research on Islam) (FIFO):  udvikling af                          nationale og internationale forskningsnetværk og organisering af nationale og international                                          seminarer og konferencer.

 

1996-2998     Forkvinde for Netværk for Latinamerikastudier (NETLA).

NGO-erfaring

2004-2014     Samarbejde med forskellige etniske og religiøse NGO´er i tilknytning til forskning- og                                                    udredningsprojekter om indvandring, integration og etnisk diskrimination (bl.a. Dokumentations- og                            Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Stop Racismen, Sjakket, Foreningen Nydansker,                                      Muslimernes Fællesråd i Danmark, Islamisk-Kristent Dialogcenter, Ægteskab Uden Grænser).

 

2010-2011    Deltagelse i netværksprojekt ved Foreningen Nydansker.      

 

1993-1997     Landekoordinator for Brasilien og områdekoordinator for Sydamerika ved Amnesty International,                                København.

Kurser

 

2015               Kursus i fundraising (UpFront).

 

                        Kursus i salgsteknik (Nduna).

 

2009               Kursus i projektledelse (Implement).

 

2008               Kursus i projektsamarbejde (Implement).

Sprog

 

  • Engelsk: Flydende.

  • Portugisisk (brasiliansk): Rigtig god i tale, skrift og forståelse.

  • Spansk: Acceptabel i tale, skrift og forståelse.  

  • Fransk og tysk: Læser, forstår og taler til husbehov.

  • Svensk og norsk: Læser og forstår godt.

Publikationer

 

Bøger

 

1. (2016a) Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde.  København: Forlaget Samfundslitteratur.

 

2. (2016b) Naboskab i multietniske boligområder. Aarhus: Boligsocialnet.

 

3. (2007) (med Kate Østergaard) Nye muslimer i Danmark – møder og omvendelser. Århus: Forlaget Univers.

 

4. (Ph.D.-afhandling) In Between Contradictions: A White Invention of an African Tradition in Southeast Brazil, Ph.D.-thesis no 22, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Artikler i peer-reviewed tidsskrifter 

 

5. (Med Kristina Weibel & Kathrine Vitus) (2017) “`There is No Racism Here´: Public Discourses on Racism, Immigrants and Integration in Denmark,” Patterns of Prejudice 51 (1): 51-68.

 

6. (2016) (med Randi Gressgård) (2016) “Planning for pluralism in Nordic cities – key terms and themes,” Nordic Journal of Migration Research: 1-8.

 

7. (2016a) “Neither Trust nor Distrust: social relations in a multi-ethnic neighbourhood in Copenhagen,” Nordic Journal of Migration Research: 25-32.

 

8. (2016b) “The Complexity of Neighbourhood Relations in a Multi-Ethnic Social Housing Project in Copenhagen,” Identities: Global Studies in Culture and Power 23 (1): 84-98.

 

9. (2015) “Crossing Cultural Borders and Identities in Brazil and Denmark: A Comparative Perspective”, Revista Ciencias de Religiao-Historia e Sociedade: 51-83.

 

10. (2014) (med Nadine Fernandez) “Intimate Contradictions: Comparing The Impact of Danish Family Unification Laws on Pakistani and Cuban Marriage Migrants,” Journal of Ethnic and Migration Studies 40: 1136-1153.

 

11. (med Sara Jul Jacobsen & Kristina Weibel) (2013) ”Stereotyper og fjendebilleder-  en undersøgelse af udvalgte, danske mediers fremstilling af muslimer og islam,” Tidsskrift for islamforskning 2: 114-138.

 

12. (2011) “Context, Focus and New Perspectives in the Study of Muslim Religiosity,” Journal for Ethnic and Racial Studies 7: 1152-1167.

 

13. (2009) “The Cartoon Affair and the Question of Cultural Diversity in Denmark,” e-cadernos ces: 64-73.

 

14. (2008) “To be `Danish´, becoming `Muslim´: Contestations of National Identity?,”  Journal of Ethnic and Migration Studies 34 (3): 389-409.

 

15. (2007) “Danish Muslims: Catalysts of National Identity?,”  ISIM review 19: 28-29.

 

16. (2006) “Religious Authority and Autonomy Intertwined: The Case of Converts to Islam in Denmark”, The Muslim World 96:4: 641-658.

 

17. (2004) (med Kate Østergaard) ”At blive Den Anden – konversion til islam blandt etniske danskere”, Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier 41: 9-23.

 

18. (2000) “Konstruktion af religiøs viden i afrobrasiliansk religion”, Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier 34: 53-65.

Kapitler i bøger

 

19. (2015) “`Ghettoization´ and `Parallel Society´ in Denmark: Public Rhetoric and Lived Lives,” i E. Righard, M. Johansson & T. Salonen (eds) Social transformations in Scandinavian cities: Nordic Perspectives on Urban Marginality and Social Sustainability. Nordic Academic Press.

 

20. (2014) ”Denmark: Islam Classes”, i Peter, F. & R.Ortega, eds. Islamic Movements of Europe. Vol. 21. IB Tauris: 281-285.

 

21. (2014) “Tilhørsforhold og fremtidshorisonter blandt familiesammenførte ægtefæller i Sverige”, i Liversage, A. & M. Rytter Ægteskab og migration. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag: 203-220.

 

22. (2012) “Context, Focus and New Perspectives in the Study of Muslim Religiosity,” i Jeldtoft, N., & Nielsen, J. S. (eds.) Methods and contexts in the study of Muslim minorities: visible and invisible Muslims. Routledge: 43-58

 

23. (2012) “Cursos de islam,”  i F. Peter &  R. Ortega (eds) Los movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un ìslam europeo. Barcelona:  Ediciones Bellaterra: 381-384.

 

24. (2012) (med Kate Østergaard) “Conversion to Islam,” i J. Nielsen (red) Islam in Denmark. The Challenge of Diversity. Plymouth: Lexington Books: 161-172.
 

25. (2011) ”To Be Danish and Muslim: Internalizing the Stranger,” i K. Fog Olwig & K. Pærregaard (eds) The Question of Integration. Immigration, Exclusion and the Danish Welfare State. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing: 112-128.

 

26. (2011) “Omvendelse til islam i Danmark: Kulturelle forestillinger om (u)renhed og fare,” i M. Holm Pedersen & M. Rytter (eds) Islam og muslimer i Danmark. Religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001.Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag: 143-166. 

 

27. (2010) “`Making Room´: Encompassing Diversity in Denmark,” i A. Silj (red.) European Multiculturalism Revisited. London: Zed Books: 181-213.

 

28. (2010) ”Tegningesagen og den danske model for multikulturalisme”, i N. Holtug & K. Lippert-Rasmussen (eds) Kulturel diversitet: Muligheder og begrænsninger. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 85-100.

 

29. (2007)“Hvor går man hen, når man `går ud´?: Om forestillede og praktiserede fællesskaber blandt omvendte danske muslimer”, i Olwig, Karen Fog & Karsten Pærregaard (eds.) Integration. Antropologiske processer, København: Museum Tusculanum: 173-189.

 

30. (2007) “Konversion, identitet og social forandring – et eksempel i danskeres konversion til islam”, i, Damsager, John og Mogens Mogensen (eds) Dansk konversionsforskning, Århus: Forlaget Univers: 111-128.

 

31. (2007) (med Kate Østergaard) ”Omvendelse til islam i Danmark: gætterier og realiteter”, i Warburg og Jacobsen (eds.) Tørre tal om troen. Religionsdemografi i Danmark i det 21. århundrede. Århus: Forlaget Univers: 166-184.

 

32. (1999) “Discourses on Afro-Brazilian Religion: from De-Africanization to Re-Africanization”, i Smith, Christian & Joshua Prokopy (eds.) Latin American Religion in Motion: Tracking Innovation, Unexpected Change and Complexity, New York: Routledge: 275-294.

 

33. (1998) ”Umbanda and Its Clientele”, i Clarke, Peter (red.) New Trends and Developments in African Religions, Connecticut: Greenwood Press: 75-86.

Rapporter

 

34. (2012) (med Kristina Weibel, Mette Kirstine Tørslev, Louise Leelo Knudsen, Sara Jul Jacobsen) Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

35. (2011) (med Anika Liversage) Parallelle retsopfattelser i Danmark. Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser blandt etniske minoriteter. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

36. (2011) (med Frederik Thuesen & Mette Kirstine Tørslev) Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

37. (2011) (med Kate Østergaard) Ekstremistiske miljøer og salafi-grupperinger i fokus. Copenhagen: The University of Copenhagen.

 

38. (2010) (Med Ida Hammen) Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

En forskningsoversigt. Odense: Servicestyrelsen, Børn & Ungeenheden.

 

39. (2009) ”Årsager til marginalisering blandt etniske minoritetsbørn og –unge”, i Regeringens arbejdsgruppe for bedre integration (eds.) Rapport om marginaliserede nydanske børn og unge. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

 

40. (2009) (med Garbi Schmidt et al.) Ændrede familiesammenføringsregler – Hvad  har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter?  København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

41. (2009) (med Tine Egelund et al.) Anbragte børn og unge. En forskningsoversigt. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

42. (2009) (med Steen Bengtsson et al) Særlige dagtilbud til børn efter §32. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

43. (2008) (med Vibeke Jakobsen) Konstruktion af inklusionsindikator. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

44. (2007) (med Anika Liversage) Fædre, sønner og ægtemænd. Om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd. København: Socialforskningsinstituttet.

 

45. (2006) (med Garbi Schmidt et al.) Indsatser mod æresrelateret vold. København: Socialforskningsinstituttet. 

Arbejdspapirer og artikler til tidsskrifter

 

46. (2017) ”Ghettoen kan lære os om at leve med hinanden i et multietnisk samfund”, Information 15.1.2018.

47. (2012) (med Jacobsen, S, Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K) Analysis of Danish media Setting and Framing of Muslims, Islam and Racism. TOLERACE working papers.

 

48. (2011) (med Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K) Employment Conditions for Ethnic Minority Youth in Denmark. TOLERACE working papers.

 

49. (2011) (med Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K: 2011) Employment Conditions for Eastern European Migrant Workers in Denmark. TOLERACE working papers.

 

50. (2011) (med Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K: 2011) Integration, Difference and (anti)discrimination in Danish Primary and Lower Education. TOLERACE working papers.

 

51. (2011) (med A. Liversage & M. Høg) “Ærgerlig stramning af SFI-konklusioner,” Berlingske Tidende 0512.

 

52. (2010) (med Schmidt, G, Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K: 2010) Analysis of Integration Policies and Public State-Endorsed Institutions at National and Regional Levels in Denmark. TOLERACE working papers.

 

54. (2007) (med Anika Liversage) “Maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd”, Social Forskning 4: 13.

 

54. (2006) (med Kate Østergaard) ”Flere danskere konverterer til islam: hvorfor?”, Magasinet Humaniora 1 (21): 6-11.

 

55. (2001) ”Discursos sobre as Religiões Afro-Brasileiras – Da Desafricanzacão para a Africanizacão”, Revista da Religião online: 3-22.

COEXIST

cvr 37990469

Slagtehusgade 40, 1. sal

1715 København V

Telefon: +45 27 14 59 97

Mail: tgj@coexist.dk

  • Facebook - sorte cirkel