top of page

Curriculum vitae for Tina Gudrun Jensen

 

Jeg er antropolog med mere end 20 års forskningsbaseret erfaring med at undersøge, analysere og formidle viden om forskellighed og social integration i by- og boligområder.

 

Min drivkraft er nysgerrighed efter at undersøge og forstå vilkår for mangfoldighed og sameksistens.

 

Mine specialområder er:

  • Etnisk, social, kulturel og religiøs forskellighed

  • Relationer og sameksistens

  • Naboskab og fællesskab

  • Byrum, boligområder og byggeri

Jeg har udført antropologisk feltarbejde i Danmark, Sverige og Brasilien, og har deltaget i forskellige nationale og internationale forskningsprojekter. Jeg er god til både at nørde med projektdesign, udføre og lede kvalitative og kvantitative undersøgelser, igangsætte borgerinddragende aktiviteter og formidle resultater i form af foredrag, rapporter, notater, artikler, bøger og film.

Uddannelse

 

2002               Ph.d. i antropologi, Københavns Universitet.

 

1996               Cand.mag, i religionssociologi og portugisisk ved Københavns Univesitet.

 

 

Erfaring

2018-             Forsker ved Malmø Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmø Universitet.

 

2016-             Indehaver af Coexist.

                       Ekstern lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

 

2015-17         Konsulent ved Gemeinschaft (antropologisk analyse af byrum).

 

Ekstern lektor ved Centre for Advanced Migration Studies, Københavns Universitet.

 

2007-15         Forsker og seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

2004-07         Forskningsadjunkt ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

 

2002-04         Ekstern lektor ved Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet.

 

1997-01         Ph.d.-studerende ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Projekter inden for anvendt forskning og evaluering

 

2020               Medskaber af ”filmværksted om Lundtoftegade” og filmen ”Lunden - en ghetto?”.

 

2018-19          ”Arkitektur for sameksistens: fortællinger om Superkilen”. Et interview- og fotoprojekt udført for afd. for

arkitektonisk design, Massachusetts Institute of Technology, USA.

2017-2018     Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelse om ”Boligforeningers beslutningsprocesser i                                forbindelse med køb af elevatorer”, for Alevator.

2017               Tilrettelæggelse og gennemførelse af interviewundersøgelse om ”Fjern barrierene” om inklusion af                            mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet for Dansk handicapforbund.

2016-              Dialogfilmprojekt om Vesterbro – hvem er du og hvor går du hen, støttet af Vesterbro Lokaludvalg og                         lokale sponsorer.

2015-2016     Evaluering af ”Nabohjælp i etageejendomme” for Gemeinschaft og Det Kriminalpræventive Råd.

2012-2014     Projektleder af ”kortlægning af ekstremistiske miljøer i Danmark” for Social- og                                                              Integrationsministeriet.

           

2011-2012     Projektleder af ”Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse” for Social- og                                              Integrationsministeriet.

2011               Deltagelse i ”parallelle lovopfattelser: privatretslige praksisser blandt etniske minoriteter”, for                                      Social- og Integrationsministeriet.

2010-2011     Projektleder af udredning om ”Anbringelse af børn med etniske minoritetsbaggrund”, for                                              Socialstyrelsen.

2010-2011     Deltagelse i ”komparative studier af rekruttering og fastholdelse af højtuddannede migranter”, for                               Dansk Arbejdsgiverforening.

2009               Projektleder af ”konstruktion af inklusionsindikator” for Københavns Kommune.

2008               Deltagelse i ”ændrede familiesammenføringsregler og deres konsekvenser for partnervalg”, for                                  Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

2007               Deltagelse i ”maskulinitet og manderoller blandt etniske minoriteter”, for Ministeriet for Flygtninge,                            Indvandrere og Integration.

2003               Procesevaluering af ”beboerdemokrati – hvad er det?”, for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og                          Integration

Projekter inden for grundforskning

2018-             Deltagelse i forskningsprojekt om ”Politik og hverdagsoplevelser af urban diversitet i segregerede og

blandede boligområder” (SEGMIX) ved Malmø Universitet.

 

2010-2015     Deltagelse i forskningsalliancen ”Social sammenhængskraft og etnisk diversitet” (SOCED) med                                    projekt om interetniske relationer i boligområder, Københavns Universitet og SFI-Det Nationale                                  Forskningscenter for Velfærd.

2010-2013     Projektleder (PI) for det danske forskningsteam under EU-projektet The Semantics of Tolerance and                          (anti-) Discrimination in Europe: Institutions and Civil Society in a Comparative Perspective                                            (TOLERACE).

2010-2011     Deltagelse i ”Ekstremistiske miljøer i Danmark” ved SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd                          og ToRS, Københavns Universitet.

 

2009-2011     Deltagelse i forskningsprojektet ”intime liv: migration, familieprocesser og national lovgivning” med                            projekt om ægteskabsmigration i Sverige, ved SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

 

2006-2008     Deltagelse i ETHNOBAROMETERs internationale forskningsprogram om Integration, cultural rights                              and legal pluralism in Europe. Principles of Multiculturalism.

 

2004-2006     Projektleder på forskningsprojekt om “Omvendelse til islam i Danmark”, Institut for Antropologi,                                 Københavns Universitet.

                       

Råd og nævn

 

2017-2018     Koordinator af netværket for migration og mobilitet, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

 

2015-              Bestyrelsesmedlem af Nordic Migration Research.

2010-2014     Medlem af Kvalitativt Task Force ved SFI: organisering af kvalitative forskningsseminarer med                                    nationale og international forskere.

2009-              Bestyrelsesmedlem af Association for Danish Migration Research (ADMIRE): organisering af                                        seminarer og konferencer.

2005-2008     Bestyrelsesmedlem af Forum for islamforskning (Forum for Research on Islam) (FIFO):  udvikling af                          nationale og internationale forskningsnetværk og organisering af nationale og international                                          seminarer og konferencer.

 

1996-2998     Forkvinde for Netværk for Latinamerikastudier (NETLA).

NGO-erfaring

2004-2014     Samarbejde med forskellige etniske og religiøse NGO´er i tilknytning til forskning- og                                                    udredningsprojekter om indvandring, integration og etnisk diskrimination (bl.a. Dokumentations- og                            Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Stop Racismen, Sjakket, Foreningen Nydansker,                                      Muslimernes Fællesråd i Danmark, Islamisk-Kristent Dialogcenter, Ægteskab Uden Grænser).

 

2010-2011    Deltagelse i netværksprojekt ved Foreningen Nydansker.      

 

1993-1997     Landekoordinator for Brasilien og områdekoordinator for Sydamerika ved Amnesty International,                                København.

Kurser

 

2015               Kursus i fundraising (UpFront).

 

2009               Kursus i projektledelse (Implement).

 

2008               Kursus i projektsamarbejde (Implement).

Sprog

 

  • Engelsk: Flydende.

  • Portugisisk (brasiliansk): Rigtig god i tale, skrift og forståelse.

  • Spansk: Acceptabel i tale, skrift og forståelse.  

  • Fransk og tysk: Læser, forstår og taler til husbehov.

  • Svensk og norsk: Læser og forstår godt.

Publikationer

 

Bøger

 

1. (2019) (med Garbi Schmidt and Kathrine Vitus) Social sammenhængskraft. Begreb og virkelighed.  København: Forlaget Samfundslitteratur.

 

2. (2016a) Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde.  København: Forlaget Samfundslitteratur.

3. (2016b) Naboskab i multietniske boligområder. Aarhus: Boligsocialnet.

4. (2007) (med Kate Østergaard) Nye muslimer i Danmark – møder og omvendelser. Århus: Forlaget Univers.

5. (Ph.D.-afhandling) In Between Contradictions: A White Invention of an African Tradition in Southeast Brazil, Ph.D.-thesis no 22, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Artikler i peer-reviewed tidsskrifter 

 

6. (Med Kristina Weibel & Kathrine Vitus) (2017) “`There is No Racism Here´: Public Discourses on Racism, Immigrants and Integration in Denmark,” Patterns of Prejudice 51 (1): 51-68.

7. (2016) (med Randi Gressgård) (2016) “Planning for pluralism in Nordic cities – key terms and themes,” Nordic Journal of Migration Research: 1-8.

8. (2016a) “Neither Trust nor Distrust: social relations in a multi-ethnic neighbourhood in Copenhagen,” Nordic Journal of Migration Research: 25-32.

9. (2016b) “The Complexity of Neighbourhood Relations in a Multi-Ethnic Social Housing Project in Copenhagen,” Identities: Global Studies in Culture and Power 23 (1): 84-98.

10. (2015) “Crossing Cultural Borders and Identities in Brazil and Denmark: A Comparative Perspective”, Revista Ciencias de Religiao-Historia e Sociedade: 51-83.

11. (2014) (med Nadine Fernandez) “Intimate Contradictions: Comparing The Impact of Danish Family Unification Laws on Pakistani and Cuban Marriage Migrants,” Journal of Ethnic and Migration Studies 40: 1136-1153.

12. (med Sara Jul Jacobsen & Kristina Weibel) (2013) ”Stereotyper og fjendebilleder-  en undersøgelse af udvalgte, danske mediers fremstilling af muslimer og islam,” Tidsskrift for islamforskning 2: 114-138.

13. (2011) “Context, Focus and New Perspectives in the Study of Muslim Religiosity,” Journal for Ethnic and Racial Studies 7: 1152-1167.

14. (2009) “The Cartoon Affair and the Question of Cultural Diversity in Denmark,” e-cadernos ces: 64-73.

15. (2008) “To be `Danish´, becoming `Muslim´: Contestations of National Identity?,”  Journal of Ethnic and Migration Studies 34 (3): 389-409.

16. (2007) “Danish Muslims: Catalysts of National Identity?,”  ISIM review 19: 28-29.

17. (2006) “Religious Authority and Autonomy Intertwined: The Case of Converts to Islam in Denmark”, The Muslim World 96:4: 641-658.

18. (2004) (med Kate Østergaard) ”At blive Den Anden – konversion til islam blandt etniske danskere”, Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier 41: 9-23.

19. (2000) “Konstruktion af religiøs viden i afrobrasiliansk religion”, Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier 34: 53-65.

Kapitler i bøger

20. (2015) “`Ghettoization´ and `Parallel Society´ in Denmark: Public Rhetoric and Lived Lives,” i E. Righard, M. Johansson & T. Salonen (eds) Social transformations in Scandinavian cities: Nordic Perspectives on Urban Marginality and Social Sustainability. Nordic Academic Press.

21. (2014) ”Denmark: Islam Classes”, i Peter, F. & R.Ortega, eds. Islamic Movements of Europe. Vol. 21. IB Tauris: 281-285.

22. (2014) “Tilhørsforhold og fremtidshorisonter blandt familiesammenførte ægtefæller i Sverige”, i Liversage, A. & M. Rytter Ægteskab og migration. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag: 203-220.

23. (2012) “Context, Focus and New Perspectives in the Study of Muslim Religiosity,” i Jeldtoft, N., & Nielsen, J. S. (eds.) Methods and contexts in the study of Muslim minorities: visible and invisible Muslims. Routledge: 43-58

24. (2012) “Cursos de islam,”  i F. Peter &  R. Ortega (eds) Los movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un ìslam europeo. Barcelona:  Ediciones Bellaterra: 381-384.

25. (2012) (med Kate Østergaard) “Conversion to Islam,” i J. Nielsen (red) Islam in Denmark. The Challenge of Diversity. Plymouth: Lexington Books: 161-172.
 

26. (2011) ”To Be Danish and Muslim: Internalizing the Stranger,” i K. Fog Olwig & K. Pærregaard (eds) The Question of Integration. Immigration, Exclusion and the Danish Welfare State. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing: 112-128.

27. (2011) “Omvendelse til islam i Danmark: Kulturelle forestillinger om (u)renhed og fare,” i M. Holm Pedersen & M. Rytter (eds) Islam og muslimer i Danmark. Religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001.Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag: 143-166. 

28. (2010) “`Making Room´: Encompassing Diversity in Denmark,” i A. Silj (red.) European Multiculturalism Revisited. London: Zed Books: 181-213.

29. (2010) ”Tegningesagen og den danske model for multikulturalisme”, i N. Holtug & K. Lippert-Rasmussen (eds) Kulturel diversitet: Muligheder og begrænsninger. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 85-100.

30. (2007)“Hvor går man hen, når man `går ud´?: Om forestillede og praktiserede fællesskaber blandt omvendte danske muslimer”, i Olwig, Karen Fog & Karsten Pærregaard (eds.) Integration. Antropologiske processer, København: Museum Tusculanum: 173-189.

31. (2007) “Konversion, identitet og social forandring – et eksempel i danskeres konversion til islam”, i, Damsager, John og Mogens Mogensen (eds) Dansk konversionsforskning, Århus: Forlaget Univers: 111-128.

32. (2007) (med Kate Østergaard) ”Omvendelse til islam i Danmark: gætterier og realiteter”, i Warburg og Jacobsen (eds.) Tørre tal om troen. Religionsdemografi i Danmark i det 21. århundrede. Århus: Forlaget Univers: 166-184.

33. (1999) “Discourses on Afro-Brazilian Religion: from De-Africanization to Re-Africanization”, i Smith, Christian & Joshua Prokopy (eds.) Latin American Religion in Motion: Tracking Innovation, Unexpected Change and Complexity, New York: Routledge: 275-294.

34. (1998) ”Umbanda and Its Clientele”, i Clarke, Peter (red.) New Trends and Developments in African Religions, Connecticut: Greenwood Press: 75-86.

Rapporter

35. (2012) (med Kristina Weibel, Mette Kirstine Tørslev, Louise Leelo Knudsen, Sara Jul Jacobsen) Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

36. (2011) (med Anika Liversage) Parallelle retsopfattelser i Danmark. Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser blandt etniske minoriteter. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

37. (2011) (med Frederik Thuesen & Mette Kirstine Tørslev) Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

38. (2011) (med Kate Østergaard) Ekstremistiske miljøer og salafi-grupperinger i fokus. Copenhagen: The University of Copenhagen.

39. (2010) (Med Ida Hammen) Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

En forskningsoversigt. Odense: Servicestyrelsen, Børn & Ungeenheden.

40. (2009) ”Årsager til marginalisering blandt etniske minoritetsbørn og –unge”, i Regeringens arbejdsgruppe for bedre integration (eds.) Rapport om marginaliserede nydanske børn og unge. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

41. (2009) (med Garbi Schmidt et al.) Ændrede familiesammenføringsregler – Hvad  har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter?  København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

42. (2009) (med Tine Egelund et al.) Anbragte børn og unge. En forskningsoversigt. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

43. (2009) (med Steen Bengtsson et al) Særlige dagtilbud til børn efter §32. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

44. (2008) (med Vibeke Jakobsen) Konstruktion af inklusionsindikator. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

45. (2007) (med Anika Liversage) Fædre, sønner og ægtemænd. Om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd. København: Socialforskningsinstituttet.

46. (2006) (med Garbi Schmidt et al.) Indsatser mod æresrelateret vold. København: Socialforskningsinstituttet. 

Arbejdspapirer og artikler til tidsskrifter

47. (2017) ”Ghettoen kan lære os om at leve med hinanden i et multietnisk samfund”, Information 15.1.2018.

48. (2012) (med Jacobsen, S, Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K) Analysis of Danish media Setting and Framing of Muslims, Islam and Racism. TOLERACE working papers.

49. (2011) (med Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K) Employment Conditions for Ethnic Minority Youth in Denmark. TOLERACE working papers.

50. (2011) (med Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K: 2011) Employment Conditions for Eastern European Migrant Workers in Denmark. TOLERACE working papers.

51. (2011) (med Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K: 2011) Integration, Difference and (anti)discrimination in Danish Primary and Lower Education. TOLERACE working papers.

52. (2011) (med A. Liversage & M. Høg) “Ærgerlig stramning af SFI-konklusioner,” Berlingske Tidende 0512.

53. (2010) (med Schmidt, G, Tørslev, M.K; Weibel, K, & Vitus, K: 2010) Analysis of Integration Policies and Public State-Endorsed Institutions at National and Regional Levels in Denmark. TOLERACE working papers.

54. (2007) (med Anika Liversage) “Maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd”, Social Forskning 4: 13.

55. (2006) (med Kate Østergaard) ”Flere danskere konverterer til islam: hvorfor?”, Magasinet Humaniora 1 (21): 6-11.

56. (2001) ”Discursos sobre as Religiões Afro-Brasileiras – Da Desafricanzacão para a Africanizacão”, Revista da Religião online: 3-22.

Film

 

57. (2020) (med Jesper Lambæk og Filmværksted om Lundtoftegade) “Lunden – en ghetto?”.

 

58. (2017) (med Jesper Lambæk) “Vesterbro – den hippeste bydel”.

 

59. (2016) (med Jesper Lambæk) “Vesterbros forandring”.

bottom of page