top of page

Publikationer

Vi har skrevet og bidraget til en række bøger, artikler og rapporter.

Her finder du udvalgte publikationer.

 

 

Bøger

Tina Gudrun Jensen (1016a) Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Tina Gudrun Jensen (1016b) Naboskab i multietniske boligområder.  Århus: Boligsocialnet.

Download bogen gratis på

 

Tina Gudrun Jensen og Kate Østergaard (2007) Nye muslimer i Danmark – møder og omvendelser.

Århus: Forlaget Univers. 2007.

 

Mette Kirstine Tørslev (2017) ‘Feeling included’ during early youth. A practice study of emotional wellbeing and ethnic disparities in school mental health. Ph.d.-afhandling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Artikler 

Gressgård, R., Jensen, TG (2016) “Planning for pluralism in Nordic cities – key terms and themes,” Nordic Journal of Migration Research: 1-8.

Jensen, TG, Weibel, K, Vitus, K (2017) “`There is No Racism Here´: Public Discourses on Racism, Immigrants and Integration in Denmark,” Patterns of Prejudice 51 (1): 51-68.

Jensen, TG (2016a) “Neither Trust nor Distrust: social relations in a multi-ethnic neighbourhood in Copenhagen,” Nordic Journal of Migration Research: 25-32.

Jensen, TG (2016b) “The Complexity of Neighbourhood Relations in a Multi-Ethnic Social Housing Project in Copenhagen,” Identities: Global Studies in Culture and Power 23 (1): 84-98.

 

Jensen, TG, Jacobsen, SJ , Weibel, K (2013) ”Stereotyper og fjendebilleder-  en undersøgelse af udvalgte, danske mediers fremstilling af muslimer og islam,” Tidsskrift for islamforskning 2: 114-138.

Jensen, TGJ (2010) “`Making Room´: Encompassing Diversity in Denmark,” i A. Silj (red.) European Multiculturalism Revisited. London: Zed Books: 181-213.

Jensen, TG (2008)  “To be `Danish´, becoming `Muslim´: Contestations of National Identity?,”  Journal of Ethnic and Migration Studies 34 (3): 389-409.

Tørslev, MK, Nørredam, M, Vitus, K. (2017) Exploring Foodscapes at a Danish Public School: How Emotional Spaces Influence Students’ Eating Practices, Food, Culture & Society 20(4): 587-607.

Tørslev, MK., Nørredam, M, Vitus, K. (2017) Becoming (ethnic minority) teenagers: a practice study of emotional well-being at a Danish sports school, Children's Geographies, 15(6): 638-650.

Tørslev, MK, Nørredam, M, Vitus, K. (2016) Doing race and ethnicity – exploring the lived experience of whiteness at a Danish Public School, Whiteness and Education 1(2): 137-149.

Rapporter 

Refugee and Immigrant Children's Right to Education - A Comparative Analysis of Education Policies targeting Immigrant Children in the Nordic Countries (CAGE Policy Report 2).

Tørslev, MK., Rothe Børsch, AS. Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health (MESU) Department of Public Health, University of Copenhagen. 2017.

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse.

Jensen, TG; Weibel, K; Tørslev, MK; Knudsen, LL; Jacobsen, SJ. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 2012.

 

Parallelle retsopfattelser i Danmark. Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser blandt etniske minoriteter.

Liversage, A.; Jensen TG. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 2011.

Rekruttering og fastholdelse af højtuddannede arbejdsmigranter i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada (report), Thuesen, F; Tørslev, MK; Jensen, TG. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 2011.

Konstruktion af inklusionsindikator.

Jakobsen, V;Jensen, TG. København: SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 2008.

 

bottom of page